Ingen jordskjelv av styrke 4.0 eller større innen 200 km rapportert i siste 7 dager.

Kart og data levert av United States Geological Survey.